Årsmøtet for 2014 er avholdt

Ula vel avholdt årsmøte den 25. februar 2014 og her ble Merete Døvle og Randi Kløverød utnevnt til æresmedlemmer av foreningen. Begge for sin store innsatts gjennom veldig mange år i foreningen til beste for foreningen og Ula. Alle regnskaper og budsjetter ble godkjent og alle tok gjenvalg med unntak av sekretær, ny sekretær ble […]

Årsmøtet for 2014 er avholdt Read More »