Ula Vel

Siste Nytt

Vi venter i spenning
Siste nytt

Renovering av Sterset (Slippen)

Som kjent har Ula Vel søkt Norsk Kulturminne fond om støtte til total renovering av Sterset. (Slippområdet.) Vi søkte om kr. 400.000,-. Fredag 20. juni

Les mer
Siste nytt

Årsmøtet for 2014 er avholdt

Ula vel avholdt årsmøte den 25. februar 2014 og her ble Merete Døvle og Randi Kløverød utnevnt til æresmedlemmer av foreningen. Begge for sin store

Les mer
Vi venter i spenning
Siste nytt

Nytt program for 2013 er klart

Programmet for 2013 ligger nå tilgjenglig her på våre nettsider. Det er også trykket opp flyere. Som vanlig er det også satt et par forelpige

Les mer
Vi venter i spenning
Siste nytt

Programmet for 2012 er satt

Årest program er nå spikret og vi kan love dere nok et år med hyggelige samlinger. I forbindelse med Ula Vel- og båthavnforening sitt 75-års

Les mer
Skroll til toppen